Include files from root directory is denied

» » Психологічні особливості технічного моделювання

 
 
 

Психологічні особливості технічного моделювання

Автор: Наталя Мельничук от 29-01-2015, 10:49, посмотрело: 899

0
Психологічні особливості  технічного моделювання   Підлітковий вік характерний появою опосередкованих інтересів. Наприклад, захоплюючись технічним моделюванням, підлітки прагнуть зрозуміти доступні для них розділи математики, природничо – наукової і технічної теорії тощо. 
    Особливо слід підкреслити активний характер інтересу, що сприяє розвиткові творчої діяльності підлітка. Він не тільки цікавиться технічними конструкціями, а й прагне використати ці знання для створення якоїсь діючої моделі. Маленькі верстати й інші машини, що виконують певні технологічні операції, найкраще стимулюють у гуртківців інтерес до технічної творчості і поглиблення знань у цій галузі людської діяльності. Декоративно – оздоблювальні роботи дають гуртківцям базу для виховання художньої фантазії. 
       Раціоналізація та винахідництво привертають все більшу увагу підлітків, хоч для школи ця форма творчості і нова, і складна на відмінну від позашкілля.
   Для правильної організації та кваліфікації підліткової творчості важливо враховувати поняття об’єктивної та суб’єктивної новизни стосовно дорослої людини і підлітка. Підліток ще не має потрібного життєвого досвіду, спеціальних знань і навичок. На кожному занятті гуртківці набувають новий досвід. Отже поняття оригінальності та самостійності мають тут свою специфіку.
     Оригінальність і самостійність передбачають той конструктивно – технологічний зміст, який вкладає гуртківець у свою працю за власним задумом як результат організованого навчання. Повноцінний розвиток технічних здібностей гуртківців стає можливим за умови впровадження в процес навчання таких творчих елементів, які передбачають розв’язання проективно – конструкторських задач.
      У діяльності підлітків слід також розрізняти технічне любительство і технічну творчість як найвищий його ступінь. Для формування здібностей гуртківця важливо, як його спрямовує керівник гуртка до діяльності рецепторно – наслідувальної, або пізнавально  - творчої.
      Зрозуміло, що успішний розвиток технічних здібностей гуртківців стає можливим тоді, коли творча спрямованість є провідною на заняттях технікою у позашкільний час. 
       Творчий процес для підлітка полягає не в виготовленні моделі якоїсь машини, а на основі заздалегідь розробленої документації. Гуртківець повинен думати, аналізувати, узагальнювати в процесі своєї праці.
       Репродуктивний елемент навчання становить «ремісничу» основу, без якої неможлива майстерність  як у мистецтві, так і в техніці. Без уміння заґрунтувати полотно, збудувати перспективу, покласти світло і тіні, не можна намалювати картину. Аналогічні процеси є і в технічній творчості.
     Творча праця завжди є водночас і навчанням, а навчанням за своєю природою є творчістю. Творчість і пізнання – єдиний процес.
     На основі технічної творчості розвивається конструктивна уява. Вона має такі види, що спостерігаються в початкових формах у підлітковому віці:
1)Теоретико – технічна уява – усвідомлення дії машин, агрегатів;
2)Уявлення і розуміння дії машин у всіх її деталях;
3)Конструктивна уява як основа здібності для створення (умовно – для підлітка) конструкцій.
У підлітковому віці особливо активно розвивається конструкторська діяльність як віковий феномен, що сприяє розумінню та поглибленню технологічного досвіду людини. Підлітка значною мірою захоплює ефективний, зовнішній бік фізико – технічних дослідів: діюча модель літака тощо. Ці досліди надзвичайно розвивають фантазію, інтерес до явищ незвичайного характеру, в основі якого лежить технічний ефект.
      Цікаві методи виховання  технічної здогадки у гуртківців запропонував відомий у свій час інженер П.К.Єнгельмаєр, який багато працював  у галузі психології творчості. Найефективніший метод загальмувати здогадку – застосувати дедуктивний прийом: спочатку проголосити правило, а потім його доводити. Справді продуктивний шлях виховання творчих здібностей окреслюється так: « візьміть будь – яку машину, видаліть з неї частину і запропонуйте гуртківцям зробити її креслення. Найліпше малювати ці ескізи від руки, за допомогою окоміру, без будь – яких вимірів. Потім гуртківцям слід перевірити свої малюнки вимірами і підрахунками. Або так: візьміть яку – не будь деталь і запропонуйте гуртківцеві намалювати іншу, яка виконувала б ту саму дію, але не була б схожа на першу. І знову без обчислень.» Цей метод виховання здогадки П.К.Єнгельмаєр називає «інтуїтивним методом».
     Існують предмети в школі, які опосередкованим шляхом сприяють вихованню технічної уяви в учнів. Це – геометрія, а саме нарисна геометрія.Чуттєво – наочний характер образу уяви чи не найбільш повно виявляється в технічній творчості. Якщо в художньому образі нерідко навмисна недомовка або символіка приховують чуттєву неповноту його елементів, то в технічній конструкції брак навіть другорядної деталі може призвести до порушення і навіть зупинки процесу, який здійснює машина.

Категория: Новини

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.