Include files from root directory is denied

» » Формування сприятливого психологічного клімату групи

 
 
 

Формування сприятливого психологічного клімату групи

Автор: Наталя Мельничук от 30-01-2015, 09:50, посмотрело: 1 197

0 Формування сприятливого психологічного клімату групи     Вивчення психологічного клімату є дуже важливим. Адже він впливає на виховання, гармонійний розвиток особистості гутківця, значною мірою зумовлює риси характеру окремих дітей та стосунки в колективі. У випадку, коли психологічний клімат виявляється нездоровим, виникає потреба з'ясувати причини, що призвели до цього.
Під психологічним кліматом розуміють емоційно-психологічний настрій колективу, в якому на емоційному рівні відображаються особисті та ділові стосунки членів колективу з їхніми моральними нормами та інтересами.
Психологічний клімат — це стиль, емоційне забарвлення спілкування і взаємодії людей, яке впливає на їхню спільну діяльність; це переважний відносно стійкий емоційний настрій людей в колективі.
Гуртківський колектив  — могутній засіб формування особистості, але лише тоді, коли психологічний клімат в ньому позитивний, безконфліктний. Ось чому вивчення психологічного клімату є дуже важливим. Адже він впливає на виховання, гармонійний розвиток особистості гуртківця, значною мірою зумовлює риси характеру окремих дітей та стосунки в гуртку.
У випадку, коли психологічний клімат виявляється нездоровим, виникає потреба з'ясувати причини, що призвели до цього.
Негативна поведінка дітей досить часто має глибокі психологічні причини. Поведінка кожного гуртківця так само, як характер психоло-гічного клімату в гуртку залежать перш за все від індивідуальних психо-логічних особливостей .Часто дитина підсвідомо домагається уваги, тому що боїться самотності, переймається, що про неї забули, не помітили. Або ж за неадекватною поведінкою приховується відчай, втрата надії на успіх. Дитина може взяти нав'язану їй роль невдахи, нездібної, безнадійної людини, яка у відповідь на ці невдачі зненавиділа весь світ. Ці та багато інших причин призво¬дять до того, що в гуртку складаються негативні стосунки між дітьми, формується нездоровий психологічний клімат. А він веде до взаєм¬ного нерозуміння, до того, що діти не можуть змістовно спілкуватися і продуктивно взаємодіяти, не почуваються прийнятими на рівних, не мають друзів, хороших приятелів у своєму гуртку. Як наслідок — конфліктна ситуація в гуртку, в яку можуть бути втягнуті всі гуртківці. 
Джерела конфліктів виникають там, де є неузгодженість:
• знань, умінь, здібностей, рис характеру;
емоційних, психічних та інших станів;
•  цілей, засобів, методів діяльності;
мотивів, потреб, ціннісних орієнтацій;
• поглядів, переконань, оцінок, самооцінок і т. д.
     Оскільки психологічний клімат колективу складається з внутрішніх психічних станів кожного члена колективу, то важливо не пропусти, вчасно помітити зміни цього стану в окремих гуртківців (тобто появу дезадаптації)
Проблемою організації сприятливого психологічного середовища, формування здорового психологічного клімату доводиться найбільше займатися  керівнику гуртка.
Для того, щоб знайти шляхи оптимізації психологічного клімату практичному психологу  потрібно діагностувати рівень його розвитку. 
Закономірності формування психологічного клімату
Кожен керівник, шукаючи шляхи створення сприятливого психологічного клімату в  колективі, повинен враховувати такі фактори його формування:
зміст, організація і умови діяльності;
особливості роботи органів управління та самоуправління (керівник гуртка, актив гуртка);
характер керівництва (демократичний, авторитарний, ліберальний);
ступінь співпраці офіційної і неофіційної структури класу (формальні і неформальні лідери);
соціально-демографічні (сімейні) і психологічні особливості членів колективу (темперамент, психічні стани: тривожність, агресивність);
розмір колективу тощо.
Слід також пам'ятати, що серед звичок, які породжують конфлікти між людьми — надмірна емоційність, агресивність, невміння вислухати інших, надмірна вимогливість, неувага до їхніх потреб та інтересів.
Щоб створити новий тип стосунків з близькими людьми чи друзями, найперше потрібно забути про старі образи, пробачити їм і почати все спочатку. Цього слід вчитися дорослим і вчити гуртківців через наслідування, переконання.
Ще одне — коли ми спілкуємось, то переймаємо одне в одного жести, інтонацію, міміку і загальний психічний настрій.
Ми впливаємо одне на одного як негативно, так і позитивно. Члени групи підсвідомо, навіть не помічаючи цього, повторюють лідера в манері вдягатися, розмовляти, засвоюють специфічні жести.
Коли у групі домінує негативний лідер, то загальний руйнівний вплив цієї особистості буде постійно провокувати конфлікти. Усклад¬нювати стосунки з керівництвом (керівником гуртка, директором).
З погляду психології не існує поганої людини, існують тільки погані моделі поведінки. 
Тому краще формувати в дітях позитивні риси характеру і позитивні моделі поведінки, пояснювати, не що потрібно зробити, а як це зробити.
К. Роджерс, представник гуманістичної психології, вважає, що керівник зможе створити в групі атмосферу психологічної підтримки, якщо буде керуватися такими принципами:
1.Від початку і упродовж всього навчального процесу демонструвати дітям свою повну до них довіру.
2.Він має допомагати учням у формуванні й уточненні цілей і завдань, що стоять як перед групами, так і перед кожним гуртківцем окремо.
3.Керівник має завжди виходити з того, що в гуртківців є внутрішня мотивація до навчання.
4.Він повинен бути для гуртківців джерелом різноманітного досвіду, до якого завжди можна звернутися по допомогу, коли виникають труднощі у вирішенні того чи іншого завдання.Важливо, щоб у такій ролі він виступав для кожного учня.
5.Керівник має розвивати в собі здібності відчувати емоційний настрій іншої людини і приймати його.
6.Керівник повинен бути активним учасни¬ком групової взаємодії.8
7.    Керівник повинен відверто виявляти в групі свої почуття. 
Фізичними проявами шкільної дезадаптації є:
погіршення зовнішнього вигляду;
погіршення або порушення сну, апетиту;
зниження імунітету, тобто протидії захво¬рюванням;
поява прихованих спадкових вад;
душевний неспокій;
ворожість до оточення;
пригніченість;
неадекватна поведінка;
спалахи гніву, агресія.
     Здоровий психологічний клімат, відсутність конфліктів у колективі — показник його зрілості, результат великої копіткої роботи директора та керівників гуртків. Від психологічного клімату в групі ефективність діяльності залежить навіть більше, ніж кожен з нас уявляє. А психологічний клімат творимо ми всі разом, і кожен зокрема.
Тому  варто, щоб взаємини у різних групах, до яких ми входимо (в сім'ях, педколективі і т. д.), були іще гуманнішими і доброзичливішими.

Категория: Новини

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.